Towers Watson Media

Affinity

W ramach naszych struktur w Polsce, posiadamy wyspecjalizowany departament Affinity, który realizuje projekty oparte na masowej sprzedaży ubezpieczeń w modelu B2B2C oraz B2B2B. Realizujemy projekty oparte na sprzedaży w kanale internetowym, poprzez aplikacje mobilne, w formie kampanii call center oraz przez sieci POS naszych Partnerów. Czynnie wspieramy projekty Bancassurance oraz inne segmenty rynku: telekomy, spółki obrotu energią elektryczną, firmy pożyczkowe.

Wspieramy realizację programów Affinity w zakresie:

  • Koncepcji modelu obsługi
  • Strategii marketingowej
  • Oferty produktowej
  • Narzędzi IT do dystrybucji i obsługi administracyjnej ubezpieczeń
  • Zarządzania procesem sprzedaży
  • Obsługi administracyjnej i rozliczeniowej
  • Obsługi szkodowej

W ramach jednego tylko z obsługiwanych przez nas programów sprzedawanych jest rocznie około 1 mln polis w modelu Bancassurance.

Dominik Dybka
Dyrektor Działu Bancassurance
i Affinity
tel. +48 22 318 8139
dominik.dybka@willistowerswatson.com

Dominik Dybka