Skip to main content

Polityka prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja o polityce prywatności opisuje, w jaki sposób WTW Services sp. z o.o. („Spółka”, „my”, „nas”, „nasz”) postępuje z danymi osobowymi zebranymi za pośrednictwem wtwservices.pl i innych kontrolowanych przez nas witryn zawierających łącze do niniejszej informacji o polityce prywatności („Witryn”). Każdy, kto podaje nam swoje dane osobowe, akceptuje niniejszą informację o ochronie prywatności.

1. ZAKRES NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja o polityce prywatności odnosi się jedynie do Witryn.

Witryny i poszczególne strony internetowe, do jakich łącza mogą znajdować się w Witrynach, mogą podlegać oddzielnym warunkom korzystania (w tym oddzielnym informacjom o polityce prywatności). Jeśli nie wyraża się zgody na dane warunki korzystania, nie należy podawać danych osobowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za witryny zewnętrzne, do których łącza znajdują się w naszych Witrynach. Zamieszczenie łącza do witryny zewnętrznej nie stanowi rekomendacji takiej witryny lub usługi przez nas lub przez podmioty z nami powiązane. Te zewnętrzne witryny będą podlegały innym warunkom korzystania (w tym informacjom o polityce prywatności) i użytkownik będzie wyłącznie odpowiedzialny za przeglądanie i używanie każdej z takich witryn zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, w jakie sposób dane osobowe użytkowników są traktowane przez takie zewnętrzne witryny.

W przypadku osób ubiegających się o pracę, proszę pamiętać, że do danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszego portalu dla podań o pracę podlegają oddzielnej informacji o polityce prywatności. Można się z nią zapoznać tutaj.

2. PRZENOSZENIE TRANSGRANICZNE

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym my lub podmioty z nami powiązane mają zakłady lub zatrudniają usługodawców, a korzystając z Witryn wyrażają Państwo zgodę na przenoszenie danych do krajów innych niż kraj zamieszkania, w tym do USA, których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od zasad obowiązujących w Państwa kraju. Ustanowiliśmy zabezpieczenia mające chronić dane osobowe przenoszone do innych krajów, w tym odpowiednie umowne środki ochronne.

3. DANE OSOBOWE, JAKIE MOŻEMY ZBIERAĆ

Dane osobowe” to dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby lub dane dotyczące osoby możliwej do zidentyfikowania. Dane osobowe, jakie możemy zbierać za pośrednictwem naszych Witryn obejmują:

 • imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, zawód i inne dane kontaktowe;
 • informacje dotyczące zawieranych z nami transakcji;
 • zainteresowania naszymi usługami lub obszarami, w jaki działamy; oraz
 • wszelkie informacje, jakie dana osoba dobrowolnie poda wypełniając jakikolwiek formularz w naszych Witrynach; oraz
 • informacje na temat odwiedzania i wykorzystywania naszej Witryny

Możemy zbierać dane osobowe na różne sposoby:

 • z wszelkich formularzy wypełnianych lub przedkładanych za pośrednictwem naszych Witryn, na przykład dane zebrane ze strony „Kontakt” zawartej w naszych Witrynach;
 • z treści ankiet wypełnianych w naszych Witrynach;
 • z plików cookie sesji i za pośrednictwem podobnych narzędzi stosowanych w częściach naszych Witryn, do których dostęp mają uwierzytelnieni użytkownicy zalogowani do Witryny (dalsze informacje dotyczące plików cookie stosowanych w naszych Witrynach można znaleźć w Punkcie 6 poniżej) 
 • z informacji podanych nam przez klientów w związku ze świadczeniem przez nas usług. Dane takie mogą być zbierane za pośrednictwem Witryn, kiedy klienci korzystają z łącz dla klientów w obrębie Witryny. Dostęp będzie podlegał warunkom transakcji ustalonym przez nas z klientami i wszelkim dodatkowym warunkom korzystania załączonym do danych stron; oraz
 • z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólnicy marketingowi, portale społecznościowe (w tym od ludzi będących znajomymi lub powiązanych w inny sposób) i od innych osób trzecich.

4. JAK MOŻEMY UŻYWAĆ DANYCH OSOBOWYCH

Możemy wykorzystywać uzyskane od Państwa dane osobowe w uzasadnionych celach biznesowych, w tym między innymi:

 • do ułatwiania używania przez Państwa funkcji interaktywnych naszych Witryn i do personalizowania sposobu korzystania z Witryn przez prezentowanie treści do Państwa dostosowanych;
 • do prowadzenia z Państwem korespondencji, powiadamiania Państwa o wydarzeniach lub zmianach naszych usług, lub do innego realizowania Państwa próśb i do odpowiedzi na Państwa zapytania i prośby o udzielenie informacji, co może obejmować działania marketingowe; oraz
 • w celu świadczenia Państwu profesjonalnych usług za pośrednictwem naszych aplikacji; usługi takie podlegają dodatkowym warunkom wykorzystania, w tym warunkom ochrony prywatności;
 • w celach biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, monitorowanie nadużyć  i zapobieganie im, opracowywanie nowych produktów, rozbudowa, usprawnianie i modyfikowanie naszych Witryn, identyfikowanie trendów korzystania, ustalanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności gospodarczej.

5. UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe naszym spółkom powiązanym na potrzeby i w celach wskazanych powyżej. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim w następujących celach:

 • usługodawcom zewnętrznym, takim jak podmioty zapewniające obsługę klienta, dostarczające wiadomości e-mail, przeprowadzające audyty, zajmujące się hostingiem naszych witryn lub świadczące inne usługi;
 • osobom trzecim zaangażowanym w wydarzenia, na które Państwo się zarejestrowali, w celu ułatwienia Państwa udziału w tych wydarzeniach; 
 • jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, również na podstawie przepisów obowiązujących poza Państwa krajem zamieszkania;
 • w celu egzekwowania lub zastosowania warunków korzystania z naszej Witryny lub w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Spółki, naszych klientów, podmiotów z nami powiązanych lub innych stron;
 • w celu odpowiedzi na wnioski kierowane przez sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne i inne organy rządowe i publiczne, które mogą obejmować organy władzy spoza Państwa kraju zamieszkania;
 • w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, stworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rozporządzenia częścią lub całością naszego przedsiębiorstwa, naszymi aktywami lub akcjami (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym);
 • zgodnie z oddzielnymi warunkami wykorzystania, jakie mogą być załączone do naszych łączy w witrynie.

6. INNE INFORMACJE, JAKIE MOŻEMY GROMADZIĆ

Inne informacje” to wszelkie informacje, jakie nie ujawniają tożsamości danej osoby lub jakie nie dotyczą bezpośrednio dającej się zidentyfikować osoby. Możemy zbierać Inne informacje na różne sposoby:

Na przykład podczas Państwa wizyty na naszej Witrynie nasz serwer może zapisać Państwa adres IP. Wykorzystujemy adresy IP w celach takich jak obliczanie poziomów wykorzystania, diagnozowanie problemów serwera i zarządzanie Witrynami.  Na podstawie Państwa adresu IP możemy również uzyskać Państwa przybliżoną lokalizację i dane Państwa przedsiębiorstwa. Możemy również gromadzić Inne informacje, takie jak rodzaj przeglądarki internetowej, adres MAC, rodzaj komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwę i wersję systemu operacyjnego, producenta urządzenia i model urządzenia, język, nazwy i wersje odwiedzanych Witryn. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia lepszej obsługi.

Pliki cookie: Ponadto kiedy odwiedzają Państwo Witrynę, możemy umieścić na dysku twardym Państwa komputera plik cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które witryna przesyła na dysk twardy Państwa komputera w celu przechowywania i niekiedy gromadzenia informacji na temat korzystania z witryn, takie jak czas spędzony w Witrynach, odwiedzone strony, preferencje językowe i inne anonimowe dane o ruchu internetowym. Wykorzystujemy te informacje w celach bezpieczeństwa, w celu ułatwienia nawigacji w witrynie, w celu skuteczniejszego wyświetlania informacji, w celu personalizacji sposobu korzystania z Witryn i w celu rozpoznawania Państwa komputera w celu udzielenia pomocy przy korzystaniu z Witryn.  Gromadzimy również informacje statystyczne na temat wykorzystania Witryn w celu nieustannego usprawniania ich projektu i funkcjonalności, zrozumienia, w jaki sposób są wykorzystywane i w celu pomocy w odpowiedzi na pytania ich dotyczące.

Sposób wykorzystywania plików cookie można kontrolować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże wybranie tego ustawienia może wpłynąć na działanie naszych Witryn. O ile nie wybrano ustawienia przeglądarki internetowej odrzucającego pliki cookie, nasz system będzie przesyłał pliki cookie podczas połączenia z naszymi Witrynami lub podczas logowania się na nie.  Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, zobaczyć, jakie pliki cookie zostały przesłane oraz na temat tego, jak można nimi zarządzać i jak je usuwać, proszę odwiedzić stronę www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org
Google Analytics:  Nasze Witryny korzystają z usługi Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i analizowania informacji na temat wykorzystania Witryn i do sporządzania raportów o aktywności i trendach.  Usługa ta może również gromadzić informacje dotyczące wykorzystania innych witryn, aplikacji i zasobów online.  Informacje na temat praktyk firmy Google można znaleźć pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/. Możliwe jest zrezygnowanie z Google Analytics przez pobranie dodatku do przeglądarki umożliwiającego rezygnację dostępnego pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sygnały zakazu śledzenia:  Proszę pamiętać, że nasze Witryny nie uznają ani nie odpowiadają na żadne sygnały, jakie Państwa przeglądarka internetowa może przesyłać za pośrednictwem tak zwanej funkcji „Zakaz śledzenia”, jaką może mieć Państwa przeglądarka internetowa. Włączenie takiej funkcji w swojej przeglądarce nie wpłynie na sposób działania naszych Witryn, a jeśli chcą Państwo wyłączyć pliki cookie na naszych Witrynach, nie należy opierać się na funkcji „Zakaz śledzenia”, jaką może mieć Państwa przeglądarka internetowa.

Znaczniki pikselowe i podobne technologie: Znaczniki pikselowe (nazywane również sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web i czystymi plikami GIF) mogą być wykorzystywane w połączeniu z niektórymi Witrynami, aby, między innymi, śledzić działania użytkowników Witryn (w tym odbiorców poczty elektronicznej), mierzyć skuteczność naszych kampanii marketingowych oraz kompilować statystyki wykorzystania Witryn i odsetki odpowiedzi.

Od Państwa:  Informacje takie, jak preferowany sposób komunikacji, są gromadzone, jeśli dobrowolnie je Państwo podadzą. 
Agregacja informacji:  Zagregowane dane osobowe nie pozwalają na identyfikację żadnego użytkownika Witryn (możemy np. agregować dane osobowe w celu obliczenia procenta naszych użytkowników posiadających określony kierunkowy numer telefonu).

7. JAK MOŻEMY UŻYWAĆ DANYCH OSOBOWYCH I JE UJAWNIAĆ

Możemy wykorzystywać Inne informacje i ujawniać je w dowolnym celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo stanowi inaczej.  W niektórych przypadkach możemy łączyć Inne informacje z danymi osobowymi (na przykład łączyć imię i nazwisko użytkownika z jego lokalizacją).  Jeśli tak zrobimy, przez cały czas połączenia tych danych będziemy je traktować jak dane osobowe.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Utrzymujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne zabezpieczenia mające chronić dane przed stratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub zmianą. Mimo tego nie zawsze można zagwarantować bezpieczeństwo przesyłania informacji przez Internet, a użytkownicy potwierdzają to łącząc się z naszymi Witrynami i korzystając z nich. Jeśli mają Państwo powód, aby uważać, że interakcja z nami nie jest już bezpieczna (np. jeśli uważają Państwo, że bezpieczeństwo Państwa konta zostało naruszone), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z poniższym punktem zatytułowanym „Kontakt i uwagi”.

10. WYBORY I DOSTĘP

Możliwe jest zrezygnowanie z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail przez skorzystanie z mechanizmu anulowania ich subskrypcji zawartego w każdej takiej wiadomości e-mail. Będziemy starać się realizować prośby użytkowników tak szybko, jak to możliwe.  Proszę pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail, wciąż możemy przesyłać użytkownikom ważne komunikaty administracyjne, z których otrzymywania nie można zrezygnować.

W dowolnej chwili można cofnąć zgodę na niniejszą informację o polityce prywatności wysyłając wniosek na adres wskazany w punkcie „Kontakt i uwagi” poniżej. Proszę pamiętać, że nawet w przypadku cofnięcia zgody możemy wciąż mieć prawo lub być zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów do gromadzenia, wykorzystywania, przesyłania lub ujawniania Państwa danych osobowych bez Państwa zgody i zastrzegamy sobie prawo do wykonywania takich czynności w razie potrzeby.

Aby zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi, poprawić je, zaktualizować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie lub aby poprosić o przekazanie kopii posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt w formie wiadomości e-mail lub listu przesłanych na adresy wskazane w punkcie „Kontakt i uwagi” poniżej.

W swoim wniosku prosimy o jasne określenie, jakie dane osobowe chcą Państwo zmienić, czy chcą Państwo usunąć dane osobowe z naszej bazy danych lub prosimy o określenie, jakie inne ograniczenia chcą Państwo nałożyć na sposób wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych.  Dla Państwa ochrony możemy zrealizować wnioski dotyczące jedynie danych osobowych związanych z danym adresem e-mail, jaki został wykorzystany do przesłania do nas wniosku i możemy być zmuszeni do weryfikacji Państwa tożsamości przed realizacją wniosku.  Będziemy starać się realizować prośby użytkowników tak szybko, jak to możliwe. 

Proszę pamiętać, że możemy być zmuszeni do zatrzymania pewnych informacji w na potrzeby prowadzenia dokumentacji i/lub w celu dokończenia transakcji rozpoczętych przed złożeniem wniosku o zmianę czy usunięcie. Pozostaną również resztki informacji, które pozostaną w naszych bazach danych lub innych rejestrach i które nie zostaną usunięte.

11. OKRES ZACHOWANIA

Zachowamy Państwa dane osobowe przez okres koniecznych do realizacji celów wskazanych w niniejszej informacji o polityce prywatności, o ile dłuższy okres zachowania nie będzie wymagany lub dozwolony przez przepisy prawa.

12. KORZYSTANIE Z WITRYN PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Witryny nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej lat 13 (trzynastu) i prosimy, aby takie osoby nie podawały swoich danych osobowych za pośrednictwem Witryn.

13. DANE WRAŻLIWE

Prosimy, aby nie przesyłać nam ani nie ujawniać żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań politycznych, wyznania lub innych przekonań, zdrowia, danych biometrycznych ani cech genetycznych, informacji o karalności lub o członkostwie w związkach zawodowych) w Witrynach ani za ich pośrednictwem.

14. ZMIANY INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy niekiedy zmieniać naszą informację o polityce prywatności. Data obowiązywania niniejszej informacji o polityce prywatności podana na jej początku wskazuje datę ostatniej zmiany w niniejszej informacji. Sprawdzenie tej daty obowiązywania pozwala ustalić, czy doszło do zmian od czasu ostatniego zapoznania się z informacją. Powiadomimy użytkowników o zmianach niniejszej informacji o polityce prywatności zamieszczając zmienioną informację o polityce prywatności na naszych Witrynach. Korzystanie z Witryn po takiej zmianie oznacza zgodę na zmienioną informację o polityce prywatności.

15. KONTAKT I UWAGI

Witryny są kontrolowane przez Spółkę.  W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszej informacji o polityce prywatności, prosimy o kontakt z WTW-PL.OchronadanychWTWS@willistowerswatson.com. Mają Państwo prawo do skierowania uwag lub złożenia skargi u organu nadzoru w sprawie niniejszej informacji o polityce prywatności.

Kontakt