Towers Watson Media

Informacje prawne

WTW Services Sp. z o.o.

NIP: 526-01-52-643
REGON: 006212252
KRS: 0000054842, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 92 650 PLN

Siedziba spółki: ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

WTW SERVICES

Tel. +48 22 318 82 00

Napisz do nas