Towers Watson Media

Radar 4.5
Oprogramowanie ubezpieczeniowe
nowej generacji

Radar 4.5: Oprogramowanie ubezpieczeniowe nowej generacji odpowiada na potrzebę zapewnienia uczciwości i przejrzystości cen w miarę zaostrzania przepisów

INFORMACJE ZE ŚWIATA, czwartek 8 sierpnia, 2019 r. — firma Willis Towers Watson wprowadziła uaktualnioną wersję swojego oprogramowania cenowego Radar.
W odpowiedzi na rosnącą presję regulacyjną ukierunkowaną na wykazywanie przejrzystości w ustalaniu cen, oprogramowanie Radar 4.5 uwzględnia szereg wskaźników, które zapewniają firmom cenne informacje na temat uczciwości cen, aby wspierać wybór stawek, które są zgodne zarówno z celami biznesowymi ubezpieczycieli, jak i potrzebami ich klientów.

– Firmy ubezpieczeniowe muszą być w stanie wypracować najlepszy sposób na definiowanie, monitorowanie i wykazywanie uczciwości, co stanowi dla nich znaczące wyzwanie, ponieważ już są pod stałą presją wprowadzania innowacji w tej niezwykle konkurencyjnej branży – mówi James Tanser, Dyrektor Departamentu Consultingu Ubezpieczeniowego i Technologii w Willis Towers Watson. – Najnowsza wersja oprogramowania Radar daje ubezpieczycielom narzędzia, których potrzebują, aby mierzyć uczciwość w swoich modelach ustalania cen i spełniać swoje zobowiązanie w zakresie zapewniania klientom jasnych i uczciwych informacji, aby mogli podejmować właściwe decyzje.

Oprogramowanie Radar 4.5 zawiera komponent biblioteki oceny, aby pomagać firmom ubezpieczeniowym w dokonywaniu oceny swoich wyborów w zakresie ustalania cen, zgodnie z kilkoma wskaźnikami uczciwości, jak np. uczciwość poprzez nieświadomość, system kwotowy oraz warunkowy parytet grupy. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe będą mogły określić, czy ich ceny są zgodne z tymi konkretnymi wskaźnikami, czy też naruszają którekolwiek z tych wskaźników w ich portfelu.

Inne uaktualnione funkcje oprogramowania Radar uwzględniają dalsze udoskonalenia metody uczenia maszynowego Elastic Net.

OPROGRAMOWANIE RADAR
Pełna wersja pakietu produktów Radar oferowanego przez Willis Towers Watson obejmuje środowisko modelowania i raportowania Radar Base; panel Radar Dashboard umożliwiający dzielenie się informacjami dotyczącymi zarządzania cenami w danej organizacji; Radar Optimiser umożliwiający optymalizację cen; oraz Radar Live służący do zapewniania stawek.

Wszystkie te produkty są w pełni zintegrowane z programem Emblem, który szybko dopasowuje modele predykcyjne do bardzo dużych i skomplikowanych zestawów danych, aby ujawniać bazowe wzorce w danych firmy, a także z programem Classifier, który zapewnia szczegółową kategoryzację i ocenę ryzyka według kryterium geograficznego.

CONSULTING UBEZPIECZENIOWY I TECHNOLOGIA
Działalność Willis Towers Watson w zakresie Consultingu Ubezpieczeniowego i Technologii obejmuje ponad 1 200 osób działających na 35 rynkach na świecie. Jest wiodącym dostawcą usług doradztwa, rozwiązań i oprogramowania, głównie dla sektora ubezpieczeniowego. Świadczone przez Willis Towers Watson usługi consultingowe pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem, polepszaniu wyników w zakresie prowadzenia działalności oraz tworzeniu przewagi konkurencyjnej poprzez koncentrację na sprawozdawczości finansowej oraz regulacyjnej, zarządzaniu ryzykiem i kapitałem przedsiębiorstwa, przejęciach i fuzjach, restrukturyzacji przedsiębiorstwa, produktach, cenach, zarządzaniu biznesowym oraz strategii.

O WILLIS TOWERS WATSON
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) jest wiodącą, globalną firmą w branży doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczającą rozwiązania i pomagającą klientom na całym świecie w przekształcaniu ryzyka w ścieżkę rozwoju. Korzenie Willis Towers Watson sięgają 1828 roku, firma obecnie zatrudnia 45 tysięcy pracowników w ponad 140 krajach. Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem, optymalizujące korzyści, rozwijające talenty oraz zwiększające siłę kapitału, aby chronić i wzmacniać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Nasze unikalne podejście pozwala nam dostrzec newralgiczne punkty pomiędzy talentami, zasobami a pomysłami – to dynamiczna formuła, która prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników w biznesie. Wspólnie uwalniamy potencjał. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem willistowerswatson.com

Kontakt dla mediów
Andrew Collis: +44 7932 725 267 | andrew@acolliscommunications.com

Joanna Suszczyk

Dyrektor Marketingu

Tel. +48 22 318 89 90

Napisz do nas

Joanna Suszczyk