Finansowanie UE

Willis Towers Watson Polska Sp. z o. o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie systemu klasy B2B w celu rozwoju wielokanałowej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Finansowanie UE

Więcej... »

O firmie Willis Towers Watson

Nasza wyjątkowa perspektywa pozwala nam dostrzec powiązania zachodzące między talentami, wartościami i ideami, które zwiększają wydajność i wpływają na rozwój.

Wspólnie możemy uwolnić potencjał.